Uw gegevens

Hero Image - Mercedes products Hero Image - Mercedes products

Toestemmingsverklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

We willen u graag persoonlijk informeren en adviseren in overeenstemming met uw specifieke interessegebied. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in te stemmen met het gebruik van uw gegevens. Wij zullen de privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens met gepaste zorg beschermen.

Ja, ik wil informatie en advies ontvangen over producten en services van Daimler AG en de met haar verbonden ondernemingen en van de afdeling Corporate Sales van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 68, 1200 Brussel.

Mijn persoonsgegevens:

Geslacht *
Taal *
*Verplichte velden

Voor dit doel geef ik hierbij toestemming dat mijn naam, contactgegevens en de door mij verstrekte en op mij betrekking hebbende persoonsgegevens (bijv. adres, e-mailadres, telefoonnummer, Instant Messenger ID, adressen in sociale media, interesses) worden verzameld, verwerkt, gebruikt.

De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt om mij schriftelijk of via e-mail informatie en advies te verstrekken.

In dit kader wens ik de volgende informatie te ontvangen:

* Selecteer ten minste één communicatie
Per e-mail
Per telefoon (live telefoongesprekken)
Per SMS-bericht of instant messenger
Per post
* Accepteer ten minste één kanaal
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden gebeurt op basis van uw toestemming. Het geven van toestemming is vrijwillig. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van deze toestemming voor de hiervoor vermelde doeleinden tot u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen: via DSR.be@daimler.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten die op basis van toestemming zijn uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van de toestemming, of op andere rechtmatige verwerkingen. U hebt te allen tijde het recht om een verzoek te doen tot inzage in, of rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en om een klacht bij ons of een toezichthoudende autoriteit in te dienen, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit. U bent vrij om uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de hierboven vermelde doeleinden, en maximaal voor een periode van vijf jaar na de datum van het laatste contact, of voor een langere periode voor zover dit vereist is op basis van dataretentie verplichtingen.

U kunt als volgt contact opnemen met onze Data Protection Officer: data.protection@daimler.com of via DSR.be@daimler.com.
Voor alle aanvragen betreffende wijzigingen van uw gegevens (wijziging van een postadres, een e-mailadres, een taal, …), alvast bedankt om een e-mail te sturen naar volgend adres dataservices.fleetCars.belux@daimler.com.